Er el-tavlen defekt?

El-tavlen er en vigtig komponent i din elinstallation. Derfor er det vigtigt, at der ikke er nogle overbelastede eller defekte el komponenter, eller fejl eller skader i procesinstallationerne. Ved at opdage fejl eller skader i tide, giver det dig mulighed for at sætte ind med det samme og mindske vedligeholdelsesudgifterne. Som oftest kan det bedst …

Energirenovering og statstilskud

I de sidste mange år er renten på boliglån kommet så lagt ned, at friværdi meget nemt kan konverteres til yderst fordelagtige tiltag med stor økonomisk genvist. Derfor er bl.a. energirenovering blevet populært, da tilbagebetalingstiden er forholdsvis overskuelig og risikoen for investeringen meget lav kontra investering i f.eks. obligationer eller aktier. Den stødt stigende energiudgift …