home Energibesparelser, Varmekilder Energirenovering og statstilskud

Energirenovering og statstilskud

energirenovering og statsstilskudI de sidste mange år er renten på boliglån kommet så lagt ned, at friværdi meget nemt kan konverteres til yderst fordelagtige tiltag med stor økonomisk genvist.

Derfor er bl.a. energirenovering blevet populært, da tilbagebetalingstiden er forholdsvis overskuelig og risikoen for investeringen meget lav kontra investering i f.eks. obligationer eller aktier.

Den stødt stigende energiudgift på en bolig har de sidste mange mange år været politisk styret, så vi med sikkerhed kan forvente, der ikke kommer et politisk indgreb, der pludselig vender op og ned på det hele og derfor er risikoen for prisændringer meget lav.
-Det går kun den ene vej og det er opad.

Med en rente på under 5% vil det i langt de fleste tilfælde – alt efter tiltag – være en enormt god investering, at ommøblere friværdi eller opsparing i energioptimering.

De mest populære energibesparende foranstaltninger

Når der tænkes på energioptimering vil langt de fleste tænke ”Isolering”, hvilket også er et af de bedre områder at se nærmere på, men faktisk er der andre områder der er endnu mere interessante med de økonomiske briller på.

Varmekilden er ofte det sted, hvor der kan spares og dermed også det sted, der kan opnås højeste energitilskud fra statens energipulje.

Energipuljen giver et kontant skattefrit tilskud til alle energibesparelser i private hjem – hvor du får et tilskud beregnet på den årlige opnåede besparelse.

Et ældre gasfyr kan skiftes til et nyt moderne energioptimeret fyr med hele Kr. 3.500 i kontant tilskud – herudover kommer ekstra fradrag for selve monteringen via håndværkerfradraget.

De steder der ”rykker” mest er:

– Skift af varmekilde til ny moderne energirigtig varmekilde (også varmepumper og pillefyr)
– Efterisolering af vægge, kælder og loft
– Udskiftning til LED pærer i hele boligen (ja du får tilskud pr. pærer)
– Tætning af sprækker og skift til isoleret kattelem
– Isolering af varmerør f.eks. i skunk og ved /til og fra fyr
– Skift af yderdør
– Skift til energiglas og energirammer i vinduer
– Skift til digitale radiator termostater med natsænkning

Langt de fleste af ovenstående punkter vil have en tilbagebetalingstid på omkring 7 – 15 år og herefter bidrager de med gratis besparelse.

Investeringen løber naturligvis over mange år, men den skaber øjeblikkelig værdistigning på boligen og bidrager med det samme til et lavere forbrug.

I kontrast til den lave risiko, er det en rigtig god investering -og særdeleshed i øjeblikket, hvor der både er energitilskud og håndværkerfradrag at hente.

På EnergiKøb.dk kan du læse meget mere om mulighederne for Energitilskud og til hvilke foranstaltninger det ydes – ja og hvor meget.
Her kan du også indsende din ansøgning om tilskud – bemærk den skal indsendes FØR arbejdet udføres og materialer indkøbes.

Læs også hvordan du sparer på varmen her