home Jura Sådan opgøres et dødsbo

Sådan opgøres et dødsbo

Når et dødsbo skal gøres op, kan det foregå på to måder. Enten ved et bobestyrerskifte eller et privat skifte. Vi har valgt at kigge lidt nærmere på privat skifte, som udelukkende foretages af arvingerne selv. Hvordan skal man forholde sig, og hvornår er man forpligtet til at betale afdødes gæld? Læs med her og bliv klogere.

Hvorfor vælge et privat skifte?

Der kan være flere gode grunde til at vælge et privat skifte. Først og fremmest kan I selv vælge tempoet. Det kan være, at I, som arvinger, ønsker den hurtigst mulige proces for at komme videre med jeres liv. Den hurtigste proces er ved et privat skifte, hvor I selv styrer processen.

Dertil er der et økonomisk aspekt. En bobestyrer er oftest en advokat, og derfor kommer skiftet til at koste penge. Ved at forestå et privat skifte får I en billig sagsgang. I den forbindelse skal det siges, at det ikke kræver særlig erfaring eller uddannelse at forestå et privat skifte og en advokat alligevel vil være nødvendig i de fleste tilfælde

Gæld og insolvens i forbindelse med dødsboet

Et af kriterierne for at et privat skifte overhovedet kan finde sted er, at dødsboet ikke er insolvent. At være insolvent betyder, at gælden er større end formuen i boet. Er det tilfældet, skal en bobestyrer forestå skiftet.

Men et dødsbo kan sagtens have gæld og stadig være solvent. I sådan en situation er det rart at vide, hvordan I, som arvinger, skal forholde jer til gælden. Vi har opstillet de to mulige scenarier her:

Arvinger begynder at disponere over boets aktiver

Hvis dette er tilfældet, kan det ikke lade sig gøre, uden at I også betaler gælden. I vil som arvinger hæfte personligt og solidarisk, hvis I begynder at disponere over boets aktiver. Det skal I være bevidste om.

Arvinger råder kun over afdødes almindelige indbo

Fordeler I den afdødes indbo imellem jer, hæfter I ikke for gælden. Den vil i så fald først blive afregnet, når boet skal gøres op. Derfor kan I godt fordele værdier fra boet imellem jer.

Fortrydelse af et privat skifte

Finder I ud af, at I ikke ønsker et privat skifte alligevel, kan I benytte jer af en udbakningsregel. I tilfælde af dette vil boet skiftes ved en bobestyrer. Der kan være flere grunde til, at I fortryder. Det kan være, at I ikke har lyst til at være alene med skiftet, eller at boet alligevel ikke er solvent, hvorfor en bobestyrer er en nødvendighed.

I tilfælde af fortrydelse skal I tilbagelevere aktiver, der er taget fra boet eller værdien af disse. I dette tilfælde er almindeligt indbo også undtaget.

Hvad er en bobestyrer?

Nu har vi nævnt en bobestyrer et par gange, men hvad er en bobestyrer egentlig? En bobestyrer er oftest en advokat, der har speciale i behandling af dødsboer. En bobestyrer kan dog også være person, som den afdøde i sit testamente har nævnt. Det kan være, at den afdøde har særlig tillid til en og derfor har nævnt vedkommende i testamente som bobestyrer. Skulle det være tilfældet, kan boet ikke skiftes privat. Her skal den afdødes ønske imødekommes.

En billig løsning

Som nævnt tidligere er en af fordelene ved et privat skifte, at det er billigt. Det koster 2.500 kroner at forestå et privat skifte og yderligere 6.500 kroner, hvis boets værdi overstiger en million kroner. Derfor er et privat skifte til at overkomme økonomisk – specielt hvis I er flere arvinger.