home Jura Regler for Miljøscreening i Danmark

Regler for Miljøscreening i Danmark

Går du i ombygningstanker? Så skal du være klar over, at der er visse procedurer, der skal følges inden du må påbegynde arbejdet. Det gælder uanset, om det er dit eget hus, eller om det er erhvervsbygninger, det drejer sig om. Det tilfalder nemlig ejeren, at få foretaget en såkaldt miljøscreening i forbindelse med ombygninger og nedrivninger.

Hvad er en miljøscreening?

Miljøscreeningen er en foranstaltning, der skal vise om den bygning, der skal ombygges eller rives ned, indeholder stoffer, der kan skade miljøet. Retningslinjerne i loven foreskriver, at der skal tjekkes for PBC, tungmetaller, KP’er (klorede paraffiner), olie, tjærestoffer (PAH’er) og asbest. Det er især ejendomme, der stammer fra 1950-1977, som ligger i risikogruppen for at indeholde de miljøskadelige stoffer. Men forpligtelsen gælder uanset husets alder.

Overlad screeningen til fagfolk

En miljøscreening er ikke noget, man lige går og fifler med selv. Der skal erfarne fagfolk på banen. Det er vigtigt, at prøverne bliver taget korrekt og det er i særdeleshed vigtigt, at det laboratorium, der foretager analysen af prøverne, er et godkendt laboratorie til netop den type analyse.

Screeningen formål

Formålet med miljøscreeningen er at undgå, at de stoffer man tidligere ikke kendte farligheden af og derfor bruget i byggerier bliver opfanget og taget forsvarlig hånd om. Som nævnt tidligere er der langt flere stoffer end de mest kendte såsom PBC og asbest. Man er med indførelsen og håndhævelsen af loven interesseret i at minimere den mængde af stoffer, der ender i naturen og, som på den måde er med til at ødelægge miljøet.

Gå i gang i god tid

Hvis du er ejer eller bygherrer og skal i gang med en nedrivning eller ombygning, kan du vælge at overlade arbejdet angående screeningen til den entreprenør, der skal stå for byggeriet. De ved, hvad de skal gøre, men skal naturligvis have betaling for det. Synes du byggeriet er bekosteligt nok i sig selv og vil derfor gerne selv stå for miljøscreeningsdelen, så skal du huske at gå i gang i god tid for ikke at forsinke byggeriet. Du skal først og fremmest udfylde et skema, som skal sendes til kommunen. Du skal også lave en arbejdsplan for processen og en affaldshåndteringsplan i tilfælde af, at der er farligt affald, der skal fjernes i forbindelse med bygge- eller nedrivningsprojektet.

Hvis der er farligt affald

Hvis der påvises miljøskadelige stoffer i din bygning, som har en koncentration, der overgår grænseværdien for farligt affald, skal både din kommune og den entreprenør, du bruger, have besked. Kommunen skal i tillæg vide, hvilke affaldstyper det er og, i hvilke mængder de forefindes. Alt dette skal kommunen have besked om mindst 14 dage før, du starter byggeprojektet.

Kort guide

Hvis du synes det lyder som en noget uoverskuelig proces, så er det ikke underligt. Derfor får du lige en lille guide til, hvad du som husejer skal gøre helt konkret:

  • Nedrivningstilladelse: Hvis der skal rives bygningsdele ned under den ombygning, du skal i gang med, skal du indhente en nedrivningstilladelse hos kommunen.
  • Miljøscreeningsskema: Du skal downloade skemaet fra kommunens hjemmeside og udfylde det samt sende det.
  • Prøvetagning: Du skal finde en virksomhed, der kan stå for prøvetagninger og beregne de affaldsmængder, der følger med byggeprojektet.
  • Anmeldelse til kommunen: Du skal anmelde affaldstyperne og deres mængde til kommunen.
  • Affaldshåndtering: Du skal fremsende en dokumentation til kommunen, der viser at affaldet er håndteret korrekt.
    Stikprøver af bygningens materialer

Når miljøscreeningen foretages sker det gennem stikprøver, der tages fra de materialer, der er i de bygningsdele, der indgår i nedrivning eller ombygning. Prøverne tages fra de steder, hvor fagfolkene ved, at der typisk er skadelige stoffer. Prøverne tages fra de overflader, der er synlige