home Hus og have Hvordan kan man nedsætte boligens varmeregning?

Hvordan kan man nedsætte boligens varmeregning?

Mange boligejere landet over betaler en alt for høj pris på varmeregningen i forhold til det, boligen egentlig med få ændringer har potentiale til. Der findes nemlig mange boliger, der med nogle enkle justeringer vil kunne nedsætte varmeregningens størrelse en hel del, hvormed en investering i energirenovering vil være givet godt ud på sigt. Det er dog ikke sikkert, at man på det givne tidspunkt har de fornødne midler til energirenovering, hvorfor det kan være en fordel måske at låne lidt til renoveringen – se mere i denne penge guide.

Efterisoleringer hjælper oftest

Der findes mange boliger, hvori en efterisolering vil pynte en hel del på varmeregningen. Efterisoleringen handler i høj grad om at finde ud af, hvor det vil være effektivt at efterisolere, og det kan både være på loft, i krybekælder, mellem indersiden og ydersiden af ydermuren. Det er ofte sådanne steder, der siver meget varme ud, hvilket varmekilden så skal kompensere for, således den ønskede temperatur holdes i boligen. Derved arbejder varmekilden mere, end det egentlig er tiltænkt, hvormed ressourceforbruget er stigende, hvorigennem varmeregningen også bliver større. Dette kan man med en efterisolering komme i forkøbet og på sigt tjene investeringen ind qua de store besparelser.

Gamle vinduer kan have negativ effekt på varmeregningen

Varmeregningen kan være større end nødvendigt, hvis ikke vinduerne har optimal isoleringsevne, hvorigennem samme ulempe som ovenfor beskrevet giver anledning til et højere forbrug til opvarmningen. Derudover skal det også tillægges, at der kan være større træk gennem dårligt isolerede vinduer, hvilket gør, at varmekilden blot skal arbejde endnu hårdere for at kompensere for trækket. Af den grund kan det være en fordel at få udskiftet de gamle vinduer til nogle nye, som kan isolere bedre, så varmeregningen mindskes. På sigt kan sådanne investeringer være godt givet ud, da man via en mindre varmeregning kan indtjene investeringen igen.