home Jura Hvad er privat skifte?

Hvad er privat skifte?

Der findes regler om privat skifte i dødsboskifteloven kapitel 15. Det kan dog virke uoverskueligt og som en tung omgang at skulle til at læse diverse paragraffer for at lave et privat skifte. Her i artiklen kan du blive klogere på reglerne samt andet, som du skal være opmærksomhed på, hvis du står med et dødsbo.

Arvingerne står for at skifte boet

I første omgang bliver boet udleveret til privat skifte. Dernæst er det arvingerne, der står for at udføre selve skiftet. Her kan det være klogt at få en advokat involveret, så tingene går rigtigt til. Et privat skifte kan kun finde sted, hvis der er enighed mellem alle arvinger. Skifteretten blander sig ikke i skiftet, men forlanger dog, at skifteretten påser, at åbningsstatus og boopgørelse indleveres til tiden.

Hvis arvingerne er uenige?

Det er ikke ualmindeligt, at arvingerne er uenige, og derfor må boet overgå til bobestyrerbehandling. Dertil skal boet være solvent, hvilket betyder, at boet giver et overskud, når samtlige værdier er lagt sammen, og en eventuel gæld er trukket fra. Et bo, der er insolvent (giver underskud), kan ikke udleveres til privat skifte. Her er det muligt for en eller flere af arvingerne at stille fuld sikkerhed for det beløb, boet er insolvent med.

Hvordan foregår privat skifte?

Skifteretten skal bestemme, om boet kan udleveres til privat skifte. Når det er sket, udstedes en skifteretsattest. Denne attest er arvingernes legitimation for at kunne bestemme over boet. Det er nu f.eks. muligt at hæve på afdødes konti, hvor eventuel gæld kan betales af. Desuden kan der bestemmes over et salg af boligen. Det er nu op til boets kreditorer at anmelde det tilgodehavende. Det har de otte uger til.

Mulig gæld

Arvingerne kan risikere at hæfte for gæld. Det kan ske, hvis arvingerne har delt boets aktiver eller har brugt noget af boligen til at betale af på en gæld uden at opfylde krav om ret til dækning af boligen. Derfor er det vigtigt, at du som arving er opmærksomhed på, hvordan du undgår at hæfte for gæld. Denne regel gælder dog ikke ved deling af normalt indbo eller personlige effekter. Derfor kan dødsboet også sagtens tømmes hurtigt efter dødsfaldet.

Særligt store værdier

Indeholder dødsboet malerier, smykker eller andre ting, der har særlig stor værdi, skal arvingerne dog være opmærksomme. Her siger loven nemlig, at der ikke længere er tale om sædvanligt indbo. Ved I som arvinger derfor, at den afdøde har ting af stor værdi, bør reglerne for disse undersøges, så der ikke skal hæftes for gæld.

Fortrydelsesretten

Som privatskiftende arving findes der en fortrydelsesret. Den kan benyttes, hvis det viser sig, at boet er insolvent. Her kan arvingen/arvingerne slippe af med den gæld, der følger med, ved at lade boet overgå til bobestyrerbehandling samt tilbagelevere det modtagne. Ønskes det modtagne bevares, kan man betale værdien heraf. Fortrydes skiftet, er det vigtigt, at der tages en beslutning hurtigt efter, at boet er konstateret insolvent. Der findes ikke en egentlig tidsfrist, men juridisk står arvingen bedst, hvis anmodningen om bobestyrerbehandling kommer kort tid efter, at boet er blevet konstateret insolvent.

Tjek godt op på regler og brug en advokat

Står du som arving til et dødsbo, vil det være klogt at tjekke op på regler og lignende, så du ikke pludselig står med en unødig gæld. Her kan det være bekvemt at hyre en advokat til at hjælpe med et privat skifte. En advokat kender de juridiske regler for, hvordan skiftet skal foregå. Derfor vil trygheden være større og skiftet gå retmæssigt til ved hjælp fra en advokat.

Brug din sunde fornuft

Det behøver ikke at være en kompliceret sag at få lavet et privat skifte. Tit kan du nå langt ved at bruge din sunde fornuft. Hvis noget virker suspekt eller på grænsen til, hvad der er i orden og retfærdigt, så er det det oftest også. Mange gør sig nogle tanker om, hvad man må og ikke må, og melder tvivlen sig, kan det kun anbefales, at der tjekkes op på reglerne.