home Fitness & Træning, Livsstil Hvad er akupunktur?

Hvad er akupunktur?

Akupunkturen stammer fra Kina og behandlingsformen har flere tusinde år på bagen. Den traditionelle kinesiske medicin adskiller sig markant fra den vestlige lægevidenskab og er også meget ældre. Den første bog i verden om medicin er skrevet omkring to århundreder f.Kr. af en kineser. I bogen gennemgås både medicinteori og behandlingsteori og afslører en indgående kirurgisk og medicinsk viden. Helt tilbage fra et par hundreder f.Kr. er brugen af metalnåle dokumenteret.

Akupunkturens udbredelse i Vesten

Det er først med de jesuitiske missionærer, der var i Kina i det 17. århundrede, at den kinesiske medicin bliver kendt i Europa. Navnet akupunktur kommer fra latin og betyder nål og punktur. Jesuitterne undrede sig over de beviser, de så, på akupunkturens virkning og fortalte om dette i Europa. Det var dog først i 1928 med franskmanden Souliè de Morants bog om akupunktur, at den kinesiske behandlingsform begyndte at få fodfæste i Europa og særligt spirede interessen efter anden verdenskrig i både Tyskland og Frankrig. I 1970’erne blev det muligt at uddanne sig til akupunktør på formel vis i både USA og England. Her i Danmark skete der et vendepunkt i akupunkturens verden i 1987. Det år blev det nemlig stadfæstet ved landsretten, at det var lovligt at praktisere akupunktur for ikke lægeuddannede så længe, der forelå en aftale om supervision med en læge. Det blev i 2007 udvidet, så alle kan benytte akupunktur med nåle til behandling uanset, om de er autoriserede eller ej.

Afbalancerende behandlingsmetode

Akupunktur er en behandlingsform, der behandler hele mennesket ikke kun de symptomer, der viser sig. Den er afbalancerende og har til hensigt at skabe en balance mellem de to begreber kaldet Yin og Yang samt at sørge for livsenergien Qi’s frie cirkulering i kroppen. Ud over at cirkulere frit skal Qi’en også bevæge sig i den rigtige retning i de energibaner, der også kaldes meridianbanerne og, som findes i kroppen. Er der en blokering eller ubalance i meridianbanerne, kan der opstå sygdom eller smerter. Man behandler med akupunktur ved at føre tynde og sterile engangsnåle ind i de såkaldte akupunkturpunkter, der findes på kroppen. Hele kroppen forbindes af disse punkter og de meridianbaner, der løber mellem dem. Når man påvirker punkterne stimulerer man kroppens genoprettelsesevne og får dermed kroppens funktion forbedret.

Anerkendt af WHO

WHO har udarbejdet en liste over de symptomer og sygdomme, som akupunktur kan hjælpe på. Den dækker blandt andet over afhængighed af for eksempel narkotika, medicin og tobak, forskellige allergier og astma, bivirkninger ved strålebehandling, bihulebetændelse, type 2 diabetes, migræne og anden form for hovedpine, gigt, eksem, uren hud, infertilitet hos kvinder, tarmlidelser, mavesår, forstoppelse, diarré, menstruationssmerter, hedeture i forbindelse med overgangsalder, angst, stress, depression, søvnproblemer, træthed, smerter i ryg, skulder, iskias, knæ, albue, nakke, tandpine, ørepine, forstuvninger, betændelsestilstande, grøn stør og nethindeløsning. Dette er bare nogle af de tilstande, der kan lindres gennem akupunktur.

Forskellige typer af akupunktur

Der findes en del forskellige typer af akupunktur. For eksempel:

  • Auriculoterapi: hvor der kun sættes nåle i ørene – her anses øret for at repræsentere hele kroppen.
  • Cupping: små kopper placeres på kroppen og flyttes rund for at skabe undertryk og cirkulation.
  • ECIWO: her arbejdes med bestemte punkter, der sidder omkring rørknoglerne.
  • Moxa: Via antændt gråbynke varmes akupunkturnålen op til en behagelig temperatur.
  • Skalpakupunktur: her sættes der nåle i hovedbunden.
  • Elektroakupunktur: der sættes en svag strøm til nålene, der dermed stimulerer akupunkturpunkterne mere.
  • NADA: her benyttes fem specifikke punkter i øret. Velegnet til afgiftning og afvænning fra narkotika samt krise- og traumeterapi.
  • 7 Star Needling: Der slås med en lille hammer med syv nåle på det sted, hvor ubalancen er.
  • Laserbehandling: et forstærket og koncentreret lys anvendes til at sætte gang i kroppens egne helingsprocesser. Bruges også til børn i stedet for nåle.