home Hus og have Hæk og hegn – Sådan gør du

Hæk og hegn – Sådan gør du

Når du er ejer af et parcelhus og ønsker at ændre på din hæk eller dit hegn, så er der en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du gerne vil bibeholde det gode naboskab og i yderste konsekvens undgå at komme til at foretage dig noget ulovligt. I det følgende har vi oprettet en tre-punkts guide, som kan hjælpe og inspirere dig med henblik på opsætning og ændring af hæk og hegn i haven.

Lovgivning om hæk og hegn i haven

Først og fremmest er det vigtigt, at du er klar over, hvor skellet er mellem din og din nabos grund. Du og din nabo kan måske selv afgøre det, ellers må I have fat i en landinspektør. Vær også opmærksom på, at hæk og hegn dækker over alle mulige forskellige afskærmninger mellem grundene. Både trådhegn, mur almindelig hæk og så videre.

Der skelnes også mellem eget, fælles eller indre hegn, og reglerne er forskellige alt afhængigt af, hvor hegnet er i forhold til skellet. Dit eget og indre hegn hører til din egen grund, mens et fælles hegn står lige midt i skellet. Dit eget hegn står mindre end 1,75 meter fra skellet, mens indre hegn står mere end 1,75 meter fra skellet.

Hvis du og din nabo ønsker at ændre eller lave et fælleshegn, så skal I blot blive enige om, hvordan det skal se ud. Her er ikke nogen begrænsninger udover de eventuelle servitutter, som er på skødet. I den situation, at du selv vil ændre på fælleshegnet, så skal du stadig være enig med din nabo om det arbejde, du vil foretage dig.

Behov for fundament til hæk eller træhegn i haven

Hvis vi nu forestiller os, at du har fået styr på hegnsloven og dermed har reddet forholdet til din nabo, så er næste skridt at påbegynde arbejdet med opsætning af et nyt hegn. Som med meget andet arbejde med og uden for dit hus, så kræver det, at du laver noget forarbejde, så du kan være sikker på at kunne nyde godt af dit arbejde i mange år.

Du kan til nød blot grave en træstolpe ned i jorden, men du skal være klar over, at kun specielle trætyper kan holde til den behandling. Hvis du vælger den forkerte trætype, så risikerer du, at træet rådner og stolperne ikke længere kan stå fast.

I stedet kan du vælge at lave et punktfundament til din stolpe. På den måde sikrer du stolpen mod jordkontakt, og hegnet vil derfor i de kommende år være sikret mod jordkontakt og deraf følgende råd eller svampeangreb.

Holdbarhed af hæk og træhegn i haven

At sikre holdbarheden af dit hegn er vigtigt. Og her er monteringen af det samt valget af materialer af afgørende betydning. Du kan for eksempel vælge træsorten western red cedar, som har en god holdbarhed.

Brug aldrig ubehandlet træ, og sørg for at sikre dit hegn mod indtrængende fugt. Det kan du gøre ved at male den ende af træet, der skal ned i jorden med træbeskyttelse, og samtidig sikre toppen af stolpen mod vand ved at sætte et beslag på øverst på træet.

Alt afhængigt af dit behov, din jordbunds tilstand og størrelsen på dit kommende hegn, så kan du, som sagt, vælge at lave et fundament. Dog skal det siges, at dette ikke altid er nødvendigt, men for at afgøre det er du nødsaget til at vurdere beskaffenheden af jordbunden. Hvis jorden er stabil, kan du blot lave et hul med et pælebor og blande jord og stabilgrus omkring pælen. Andre gange er du nødt til at fundamentere.