home Erhverv Få store fordele med et digitalt stempelur

Få store fordele med et digitalt stempelur

Er du entreprenør, håndværker, anlægsgartner, låsesmed eller lignende? Og savner du et præcist timeregistreringssystem? Det kan være rigtig tidskrævende at håndtere papirskemaer med medarbejdernes timeregistrering, og de er langt fra altid så præcise, som man kunne ønske sig. Kender du til det problem? Så læs med her og få viden om de nye digitale løsninger, der findes på markedet. De kan mindske den tid, der bruges på administrativt arbejde i din virksomhed og give mere præcise lønsedler / fakturering

Tænk nyt og få store fordele

Det vil lette din hverdag i høj grad, hvis du skifter fra et gammeldags stempelur, som foregår på papirskemaer, til et nyt og smart system, der foregår udelukkende digitalt. Du ved bedst selv, hvor lang tid det tager at taste timerne fra medarbejdernes stempelskemaer ind på de respektive projekter og i lønsystemet så medarbejderne får den rigtige løn udbetalt med overarbejdstillæg, weekendtillæg og så videre. Det er tid, der bestemt kunne bruges på noget bedre uanset, om det er dig selv eller en kontormedarbejder, der står for arbejdet.

Fjern en tidskrævende arbejdsgang

Den helt store gevinst ved et digitalt stempelur er nemlig at medarbejderne via en app på deres smartphone eller tablet kan gå ind på de projekter, som de arbejder på og taste deres timeforbrug direkte på det relevante projekt. Timerne registreres straks i jeres system, og ingen på kontoret skal skrive noget ind. Der spares altså en besværlig og tidskrævende arbejdsgang, hvor fejl kan opstå. Det giver samtidigt dig et virkelig godt overblik over, hvad der er brugt af timer på de enkelte projekter. Du kan også se, hvornår de er brugt, for eksempel om det er i weekenden, eller om der har været meget overarbejde, og du kan se hvem af dine medarbejdere, der har indberettet timerne. Du får et overblik, som er svært at få, når timeregistreringen foregår på papirskemaer.

Gør lønafregning let

Ud over at skrive timerne ind direkte på de enkelte projekter, der er i gang, kan dine medarbejdere også sideløbende registrere hele deres arbejdsdag. I nogle af de digitale løsninger, der findes på markedet, er der en funktion, der virker som et gammeldags stempelur. Medarbejderen kan enkelt og ligetil stemple sig ind om morgene og ud, når dagens arbejde er omme. Derpå ryger oplysningerne videre til det digitale system, hvor du kan hente dem frem, når lønnen skal afregnes. Med det digitale system bliver lønafregningen ikke bare meget lettere, den bliver også mere præcis. Det er slut med, at papirskemaerne bliver væk eller bliver våde, krøllede og ulæselige. Når medarbejderen har tastet oplysninger ind digitalt er de gemt, og du har et helt præcist grundlag for lønberegningen.

Digital timeregistrering giver præcis fakturering

Noget andet, der også bliver langt mere præcist med et digitalt system frem for det gamle papirsystem, er faktureringsgrundlaget. Når du har alle timer som er brugt på projektet samlet digitalt er det bare at trække oplysningerne, når en faktura skal udarbejdes. Når du kan se timeforbruget så tydeligt og kan se hvornår og af hvem timerne er brugt, vil du ligeledes kunne bruge timeregistreringen til at optimere virksomhedens arbejdsgange. Igen får du et overblik, som du kan få stor nytte af, når du skal træffe strategiske beslutninger og valg i forbindelse med din forretning.

Du kan beholde de systemer du kender

Mange af de digitale løsninger, der eksistere på markedet og som kan lette din hverdag, kan integreres med de andre systemer du i forvejen bruger. Det er virkelig smart, for så er du fri for at skulle skifte de systemer og programmer ud, som du eller dit kontorpersonale allerede kender og er fortrolige med.