home Uncategorized Er der uenighed om skellet?

Er der uenighed om skellet?

Er det gode humør forsvundet når du møder naboen? Slip for søvnløse nætter og mavepine, ved at følge disse gode råd.

En ændring af haven, en tilbygning eller en ny carport kan ofte være grobund for nabosplid, fordi der opstår uenigheder om skellinjer.

Udvis rettidig omhu

Vær opmærksom på, at hegnslovens regler gælder både for dit eget men også for fælles hegn. Hvis du gerne vil opsætte, fjernen eller ændre hegnet i eller langs med skellet, så er det absolut bedst at inddrage din nabo så tidligt som muligt. Det samme gælder, hvis du gerne vil bygge carport i skellet, hvor der indtil videre har været hæk.

Læs papirerne igennem

Du kan rekvirere de oprindelige kort over grunden, enten hos Geodatastyrelsen eller en praktiserende landinspektør. Det kan dog være vanskeligt at aflæse dem. Glem heller ikke at kontrollere for eventuelle lokalplaner eller servitutter. Der kan være pålagt mange særkrav på en ejendom, som f.eks. regler for hvor tæt du må bygge på naboens grund, eller hvilken slags hæk der må plantes.

Før du bygger til – få målt op!

Uanset om du er flyttet i nyt hus eller har boet i huset gennem en årrække, så kan det være at en tilbygning står øverst på ønskelisten. Det er her overordentligt vigtigt at vide hvor skellet går. Der skal som hovedregel være to en halv meter fra tilbygning til et fritliggende hus til skellet mod nabo eller vej

Garager, carporte og udhuse

Disse betegnes som letter bygning og her gælder der andre regler. De må, i modsætning til tilbygninger, opføres helt op mod skellet. Sider der vender mod skel må dog ikke være længere end 12 meter og ikke højere end to en halv meter.

Er der tvivl om skellinjen?

Uanset hvad du foretager dig, så skal du have styr på placeringen af skellet. Er der tvivl om skellet, eller er der tvivl om skellet er afsat korrekt, kan en landinspektør ud fra matrikelkort og måloplysninger lave en skelafsætning. Ved fortsat uenighed, kan der afholdes skelforretning. Det gøres ved at anden landinspektør afsætter ejendomsgrænserne, på baggrund af gamle matrikelkort, luftfotos, ejernes oplysninger og overvejelser om hævd. Det forholder sig sådan, at den ene part kan vinde ejendomsretten over et stykke af naboens jord, hvis vedkommende har brugt det i mindst 20 år.