home Jura Advokat ved skilsmisse og spørgsmål om forældremyndighed

Advokat ved skilsmisse og spørgsmål om forældremyndighed

Når man beslutter sig for at blive skilt, er det altid en sørgelig begivenhed, der fører mange svære følelser med sig. Det er måske ikke altid nemt at blive enig om, hvordan tingene og forældremyndigheden skal fordeles. Måske er det slet ikke nemt at blive enige om, om I overhovedet skal skilles.

Selvom man sagtens kan gennemføre en skilsmisse selv, kan det være en god idé at få hjælp fra en dygtig advokat. Bale Advokat Herning er særligt specialiseret i håndtering af skilsmisser, børnesager og bodelinger. Derudover har advokatfirmaet stor erfaring med at udarbejde testamenter, ægtepagter og samejeoverenskomster. Mange af firmaet sager behandles i byretten, såvel som landsretten.

Bale Advokatfirma er grundlagt af Marianne Bale, der er født og opvokset i Ikast. Hun har et stort engagement i det lokale liv omkring Herning og Ikast. Hun er uddannet hos DAHL Advokatfirma i Herning, men startede sin egen praksis i 2009. Her har hun to advokatfuldmægtige og en sagsbehandler ansat. Bale Advokatfirma har en samarbejdsaftale med Ældre Sagen og Kræftens Bekæmpelse i Herning, hvor de hjælper med rådgivning og bistand. Virksomheden er medlem af Danske Familieadvokater og Danske Inkassoadvokater. Marianne holder ofte foredrag vedrørende retsforhold for samlevende, gifte og ugifte, samt debitorstyring og inkasso.

Hvordan foregår en skilsmisse?

Når man vil skilles, er der en række forskellige regler og retningslinjer, der gælder. Man kan som udgangspunkt ikke blive skilt uden en separation først. Hvis man er enige om at ville skilles, skal man blot separeres i et halvt år. Ønsker den ene ægtefælde ikke at skulle skilles, skal man separeres et helt år, inden man kan blive skilt mod den andens vilje. Først og fremmest er det statsforvaltningen, der håndterer skilsmisser. Hvis ægtefællerne ikke kan blive enige, kommer sagen for en dommer og igennem retssystemet.

Nogle af de ting der skal tages stilling til, er bl.a. hvem der skal blive boende i den fælles bolig, ægtefællebidrag og den generelle bodeling. Her kan en advokat bl.a. være behjælpelig og sikre at bodelingen, formue og gæld bliver fordelt i overensstemmelse med praksis og gældende lovgivning.

Forældremyndighed er kompliceret

Spørgsmål om forældremyndighed og diskussioner om fælles barn bliver ofte meget komplicerede og smertefulde. Der skal dog rigtig meget til i dagens Danmark, før man får frataget forældrerettigheden. Forældremyndigheden tages kun op til overvejelse, hvis der er stærk uenighed vedrørende barnet religion, pas, valg af skole og behov for medicinsk behandling. Ydermere skal uenigheden mellem forældrene være så voldsom, at det vurderes, at det skader barnets tarv. Er forældrene i stand til at kommunikere og holde skænderier væk fra barnet, bliver forældremyndigheden ikke taget op til overvejelse.

Mange spørgsmål vedrørende forældremyndigheder går i stedet over i kategorierne bopæls- og samværsregler. Det kan f.eks. være problemstillinger om barnets fritidsaktiviteter, relationer til bedsteforældre og andre mindre ting i barnets liv. Det er dog værd at bemærke, at man ikke mister retten til at se sit barn, selvom man mister forældremyndigheden. Dette afgøres i stedet ved en resolution i statsforvaltningen.